Google Apps ersätter traditionell filserver och programvara

Under våren har Wappo hjälpt Vinkällaren Grappe att flytta sin IT-miljö till Google Apps. Ingen ny hårdvara eller licenser för mjukvara har behövts köpas in, detta ingår i månadskostnaden för tjänsten. Filservern är ersatt med lagring direkt i molnet och Exchange-servern är utbytt mot Google Mail.

Kostnaden för Google Apps är 4€ per användare och månad. Då ingår lagring, e-post och webbaserade officeprogram (Google docs) m.m.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om Google Apps (vi använder det själva och vet att det funkar riktigt bra).

Tjänster: